Recreatie en Toerisme in de gemeente Oldebroek

Aan het woord is Bob Bergkamp, die van 2018 tot april 2022 wethouder was in de gemeente Oldebroek.


“De afgelopen vier jaar heb ik mij hard gemaakt voor een levendige toeristische sector. We hebben samen met het TPO, het Toeristisch Platform Oldebroek, veel tijd gestoken in het opstellen van een visie en actieprogramma recreatie en toerisme Oldebroek 2030. Hiermee zijn de randvoorwaarden gecreëerd om de komende jaren veel concrete voorzieningen te kunnen realiseren.

Leuk om te noemen is de cursus Gastheer van het Landschap van het IVN waar diverse ondernemers uit de gemeente aan hebben deelgenomen. Zij hebben hun kennis van onder meer flora en fauna en natuur- en cultuurhistorie vergroot en kunnen hun gasten hierdoor extra natuurbeleving bieden.

In 2022 wordt het fietspad langs de Geldersche Gracht verlengd. Daar ben ik blij om, want zo ontstaat er een mooie verbinding met het Reevediep. In Noordeinde komt een haventje en langs het Drontermeer een nieuwe vogelkijkhut. Ook wordt de bewegwijzering naar de diverse toeristische locaties verbeterd.

Een aantal Bed & Breakfasts wil graag uitbreiden met een horecavoorziening. Dat faciliteren we als gemeente van harte. Ook willen we nieuwe horeca stimuleren rondom de nieuwe afrit van de A28: dat krijgt voorrang boven andere bestemmingen. Verder willen we, in overleg met de eigenaren, graag informatiebordjes plaatsen bij gemeentelijke en rijksmonumenten.” Hij vervolgt: “Een onderdeel van het TPO is de nieuwe werkgroep Kunst & Cultuur. Deze werkgroep heeft diverse lokale kunstenaars gemobiliseerd om hun ateliers open te stellen: een mooie manier om kennis te maken met kunst en kunstenaars. Elders in dit magazine is hier meer over te lezen.

Fantastisch is ook dat er een eigen streekproduct is gelanceerd dat bij diverse winkels in de gemeente te verkrijgen is: Het Klinkertje. Ontdek en proef!”

Hij besluit: “De gemeente Oldebroek is een geweldige wandel- en fietsgemeente met diverse klompenpaden en fietsroutes door een zeer gevarieerde natuur. Dankzij de unieke ligging is het tevens een ideale uitvalsbasis naar Hanzesteden als Elburg, Hattem, Kampen, Zwolle en Harderwijk. Sinds 1 april ben ik met pensioen, maar ik zal hier graag als toerist terugkomen.”