Landschapsfietstocht

Oldebroek en omgeving wordt gekenmerkt door drie soorten landschappen met elk hun eigen flora en fauna. Stap op de fiets en ontdek deze boeiende en veelzijdige omgeving.

BOSSEN, HEIDE EN STUIFZANDEN

In dit hoger gelegen gebied met oude bossen, heide en vennen is de kans groot om dam- en edelherten, reeën en zwijnen te ontdekken. Ook de adder, gladde slang, zwarte specht, nachtzwaluw en boommarter voelen zich er thuis. Alleen op de Oldebroekse Heide komt de Kleine Wrattenbijter, een zeldzame sprinkhaansoort, voor.

 

BEEKDALLANDSCHAP EN COULISSELANDSCHAP

Prachtige landgoederen zoals IJsselvliedt en Zwaluwenburg worden omringd door een afwisselend coulisselandschap (kleine weiden en akkers omzoomd door hagen, bosjes en bomenrijen). Het natte milieu van de vele beekjes trekt onder meer reeën, ijsvogels, groene spechten, appelvinkjes en vlinders (Oranjetipje) aan. Het gebied is rijk aan paddenstoelen, orchideeën, bosanemonen en varens.

 

POLDERLANDSCHAP EN RANDMEREN

Het Polderlandschap wordt gekenmerkt door veen en zeeklei. De typische flora en fauna van de Randmeren wordt gekenmerkt door rietvelden en wilgen. Het schone water is zeer voedselrijk en trekt veel vogels aan. In de weiden en langs de Randmeren kan je vogels spotten als de grutto, tureluur, scholekster, wulp, veldleeuwerik, graspieper, slobeend, watersnip, torenvalk, buizerd, zeearend, roodhalsfuut, grote karekiet, smient, kemphaan, ganzen en zwanen.

 

De Landschapsfietstocht is circa 60km lang en kan zowel bij NS Station Wezep als bij NS Station ’t Harde gestart worden. Bij beide stations is volop parkeergelegenheid. In de route hieronder wordt gestart bij NS Station Wezep. Op de route bevinden zich diverse horecagelegenheden.

Fiets richting de A50 naar fietsknooppunt 54 -> 40 ->30 ->88->87->96->47->-30 (tussen 30 en 28 ligt NS Station ’t Harde)->28 ->06-> (tussen 06 en 23 liggen de A. Vogeltuinen en Landgoed Zwaluwenburg)->23->02->30->03->(Randmeren)->81->79-> (Polderlandschap. Even van de weg af ligt Rustpunt An de Grachte)->08->75->48->47->78->51->(Landgoed IJsselvliedt)->50->55->52-NS Station Wezep

Praktische informatie

Contactgegevens

Startpunt: Station Wezep of Station ’t Harde

Delen