Toeristisch Platform Oldebroek

Toeristisch Platform Oldebroek

Oldebroek verrassend dichtbij en bijzonder gastvrij

Het toeristisch platform heeft tot doelstelling: “Het stimuleren van de aantrekkelijkheid van de gemeente Oldebroek voor toeristen en recreanten door het toeristisch product in onze gemeente verder te ontwikkelen.” 

Voorbeelden  hiervan zijn het jaarlijks uitbrengen van het toeristische magazine Visit Oldebroek, het ontwikkelen van de Smultoer,  het uitbrengen van een mooie plattegrond met fiets- en wandelroutes en het organiseren van het evenement Roots in de Woods dat in het najaar gehouden wordt op Landal Landgoed ’t Loo. Mede door onze inspanningen is de gemeente overtuigd van het belang van marketing van onze regio. Hiertoe heeft zij een financiële bijdrage geleverd aan de marketing hiervan door aan te sluiten bij Visit Veluwe.

Wat is onze visie voor de toekomst?

De visie op toerisme en recreatie opgesteld door gemeente en Toeristisch Platform Oldebroek (TPO) is in april 2021 unaniem door de raad geaccepteerd.  Voor de komende vijf jaar wordt dit onderdeel verder besproken in de komende perspectievennota en het is aan het college in samenwerking met TPO om hier een goed onderbouwd plan voor neer te leggen. De aanname van de ontwikkelde visie op toerisme betekent een duidelijk referentiekader voor de gemeente en ondernemers, maar ook voor inwoners van de gemeente. We gaan als toeristisch platform vooral pro actief op zoek naar kansen die passen binnen de toeristische visie ‘Oldebroek verrassend dichtbij en bijzonder gastvrij’.

Het is nu zaak om een aantal van punten verder uit te werken en ook daadwerkelijk te gaan realiseren! Dit kunnen en willen wij niet alléén, maar samen met u…
Voelt u zich betrokken? Heeft u belang bij het toerisme in Oldebroek? Dan komen wij graag met u in contact en roepen u op om aan te sluiten bij het Toeristisch Platform Oldebroek.  Door aan te sluiten kunt u direct profiteren, want u ontvangt een aantal fietskaarten met hierop de nieuwe knooppuntenroute door onze gemeente. Leuk om uw gasten mee te verrassen. Mail naar coordinator@visitoldebroek.nl.