Wandelen op de Wezepsche Heide

De Wezepsche Heide is onderdeel van een stuwwal, die ontstaan is in de ijstijd. Het is een uitgestrekt natuur- en tevens waterwingebied van zo’n 260 hectare dat eigendom is van waterbedrijf Vitens.

NS-wandeling

Vanaf station Wezep start een NS-wandeling over de Wezepsche Heide richting Zwolle. Deze wandeling volgt voor een deel het Westerborkpad. De Wezepsche Heide kent een gevarieerde flora en fauna: naast een imposante kudde Schotse Hooglanders is het het leefgebied van onder meer wilde zwijnen, edelherten, reeën, vossen en dassen. Wie omhoog kijkt heeft kans een havik of buizerd te spotten. Staat de heide in bloei, dan plaatsen imkers van de lokale bijenvereniging bijenkasten en -korven op de hei.

LAW

Het Lange-Afstand-Wandelpad Westerborkpad (LAW 15) is een wandeling van ongeveer 340 km van Amsterdam naar voormalig kamp Westerbork. Een deel van de route loopt over de Wezepsche Heide. Het Westerborkpad is geïnspireerd op de wandeling die Jan Dokter uit Hoorn in 2005 maakte ter nagedachtenis aan de twaalf familieleden, die hij in de Tweede Wereldoorlog verloor. Twee andere herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog zijn de in 2017 geplaatste gedenkborden, op de Wezeperberg en het Kamperveld, die memoreren aan respectievelijk een geslaagde noodlanding en een crash van twee gevechtsvliegtuigen in 1944.

Wandelen met app of GPS

De speciale Vitens wandelroute app belicht de Wezepsche Heide met allerlei leuke wetenswaardigheden. Deze wandeling is ruim 5 km. Ook een aanrader is, zeker met kinderen, om over de Wezepsche Heide te wandelen met behulp van een GPS-ontvanger (of mobiele telefoon met GPS-functie) en op zoek te gaan naar de schat  (cache).

Hondenpoep en afval

Om de Wezepsche Heide voor iedereen aantrekkelijk te houden, wordt de bezoeker met klem verzocht om eventueel afval niet op de grond te gooien, maar weer mee naar huis te nemen. In hondenpoep kan een bacterie zitten, die schadelijk is voor de Schotse Hooglanders. Daarom is het verzoek om niet alleen afval, maar ook om hondenpoep op te ruimen.