Elektriciteitsvoorziening in Oldebroek

Een burgerinitiatief

Dat een burgerinitiatief resultaat kan hebben, blijkt uit de manier waarop Oldebroek vlak na de Eerste Wereldoorlog aan elektriciteit komt.

In die tijd beheert de Provinciale Geldersche Elektriciteits Maatschappij (P.G.E.M.) de elektriciteitsvoorziening. De maatschappij vindt het gebied van Oldebroek echter niet rendabel om het in het elektriciteitsnet op te nemen. Een aantal Oldebroekers besluit daarop om de elektriciteitsvoorziening zelf ter hand te nemen. Dit leidt tot een overeenkomst tussen de betrokkenen waardoor in het voorjaar van 1919 de eerste stroom wordt geleverd. Als in september 1923 blijkt dat de maatschappij rendabel is, neemt de P.G.E.M. de elektriciteitsproductie over en worden steeds meer huishoudens en bedrijven aangesloten op de elektriciteitsvoorziening. En daarmee komt ook de economische ontwikkeling van het gebied in een stroomversnelling. Waar een burgerinitiatief al niet toe kan leiden.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/elektriciteitsvoorziening-in-oldebroek