Oldebroek Bijzonder Gastvrij

Bijzondere monumenten

“Oldebroek is een prachtige wandel- en fietsgemeente”, vindt wethouder Bob Bergkamp. “Dankzij de gevarieerde natuur is elke tocht die je maakt afwisselend. Maar ook onze monumenten zijn zeer de moeite waard.

We beschikken maar liefst over 43 rijksmonumenten en 41 gemeentelijke monumenten bestaande uit landgoederen, kerken en met name langs de Zuiderzeestraatweg prachtige boerderijen. De rijksmonumenten hebben nationaal cultuur/historisch belang. De gemeentelijke monumenten vertellen iets over de geschiedenis van Oldebroek. Begin 2021 zijn er vijf monumenten toegevoegd aan de lijst met gemeentelijke monumenten. Het gaat om drie sluizen en twee schotbalkloodsen, die een verhaal vertellen over de ontwikkelingsgeschiedenis van de waterhuishouding in de polder Oosterwolde. De sluizen zijn gelegen aan de Zomerdijk, die vanuit de gemeente Elburg doorloopt naar Noordeinde richting de gemeente Kampen. Binnenkort worden er informatieborden geplaatst bij de monumenten, maar ik vertel er hier graag in het kort ook iets over:

 

De Eektermerksluis

De Eektermerksluis, uit 1783, bestaat uit een sluis en een duiker. De sluis heeft een bijzondere architectonische detaillering in het metselwerk en muurankers.

 

De Lummermerksluis

De Lummermerksluis is een betonnen sluis met duiker, die gekenmerkt wordt door een verdraaide opstelling ten opzichte van het water.

 

De Bolsmerksluis

De Bolsmerksluis bestaat uit een gemetselde duiker onder de Zomerdijk door, die aan de buitendijkse zijde kan worden afgesloten met een houten deur.

 

Schotbalkloods Zomerdijk

De Schotbalkloods is gelegen nabij de Bolsmerksluis en is een typologisch voorbeeld van een opslagloods bij een sluis. Het gebouw telt één bouwlaag onder een zadeldak dat gedekt is met oranje, opnieuw verbeterde holle pannen.

 

Schotbalkloods Gelderse Sluis

De naast de sluis gelegen loods is omstreeks 1950 gebouwd door het Ministerie van Defensie, en zou een functie gaan vervullen in de waterlinie. Dit is echter nooit gebeurd. De schotbalkloods is overgedragen aan het waterschap.

 

“Ga er beslist eens kijken. Zeker de moeite waard. Op de website van de gemeente is overigens een lijst met alle monumenten te vinden. Naast recreatie is duurzaamheid ook een belangrijk thema op de Veluwe en aangezien duurzaamheid ook tot mijn portefeuille behoort, wil ik graag ook de biovergister noemen op Landal Landgoed ’t Loo. Met de biovergister wordt uit etensresten warmte en energie opgewekt en het restproduct wordt gebruikt voor onderhoud van het park. Ik ben blij met dit initiatief, dat niet alleen duurzaam, maar ook educatief is.”

Info: www.oldebroek.nl