Vogelkijkhut Rietveld

Eldorado voor vogelaars

Vogelliefhebbers kunnen ongestoord genieten van vele verschillende vogels vanuit Vogelkijkhut Rietveld bij het Drontermeer.

 

Er broeden hier tientallen soorten waaronder de baardman, de visarend, de rietgors, de kuifeend, de grauwe gans, de brilduiker, de nachtegaal, de kiekendief, de roerdomp en de ijsvogel. Een leuk detail is dat de vogelkijkhut is gebouwd op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Het Rietveld rondom de hut werd in 1977 aangelegd om het afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Elburg te zuiveren. Inmiddels wordt het Rietland hier niet meer voor gebruikt en kan de natuur haar gang gaan. Dankzij het gevarieerde voedselaanbod komen er veel vogels naar dit gebied.

De Vogelkijkhut is een initiatief van Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) en werd in juni 2018 in gebruik genomen. De hut is eigendom van Staatsbosbeheer en is te bereiken via de Kamper- of Zomerdijk (tussen Elburg en Noordeinde. GPS 52.46528420992577, 5.838955560169195). Vergeet je verrekijker en telelens niet!